Pravilno upotrijebi sebe da dostigneš Boga
-o-

Postoji poznati stih iz upanišada koji kaže da ne možeš dostići Parama Purušu, osim ako si jak i pun energije. Riješ bala znači da duhovna snaga, koja postoji i u jiva-i (živom biću)je osnova. U običnom govoru, bala nači mogućnost. Ovisi o tome koliko osoba upotrebljava svoju fizičku, psihičku i duhovnu snagu. Osoba može imati nezamislive mogućnosti, ali ukoliko ih ona ili on ne upotrebljavaju u realizaciji Svevišnjega to ne pomaže. Bala, prema tome, zavisi o tome koliko tko upotrebljava svoje mogućnosti.

Kad je Rama napravio blaženi most preko oceana, Hanuman je donio planine, ali je vjeverica donijela samo male oblutke. Oboje su bili jaki i puni energije zbog toga što je svatko od njih radio svim svojim snagama.

Dakle, čak i razmjerno slaba osoba može može postati balavan (jaka) upotrebljavajući malu snagu koju on ili ona ima.

Koliko god snage, energije imate, upotrebljavajte je za sadhanu i služenje i vi ste balavan, spreman da dostigne Parama Purušu. Nitko od vas ne treba očajavati zbog toga. Svatko ima potrebnu cjelokupnost da stigne do svevišnjega.

Upotreba energije treba biti pravilno usmjerena. Ako se trebate kretati prema, a počnete se kretati prema zapadu, vaša akcija je puna pramade, ili ludosti. Ananda Marga ima pravilan pristup kroz osobni pristup i objektivno prilagođavanje. Dok sljedbenici Ananda Marge upiru pogled ravno u apsolutno, oni ne zanemaruju ovaj relativni svijet.

Oni rade na samorealizaciji i pomažu društvu u razvoju, tako da njihov trud (energija) nikada nije uzaludan. Kad je trud pravilno usmjeren i upotreba prava, sigurno ćete postići svoj cilj.

Ne želim da život za životom čekate da dostignete svoj cilj. Trebate postići svoj cilj u ovom životu. Čemu onda propustiti i jedan dragocijeni trenutak ovoga života? Stoga, nemojte se bojati i uspjet ćete sigurno. Idite napraviti pravilan trud.


21. svibnja 1971. ujutro, Ranchi